Structum - Technologie jutra dzisiaj

mała retencja - zapobieganie katastrofom naturalnym

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy projekty zbiorników wodnych, stawów rybnych i innych obiektów retencyjnych, na przykład projekty zbiorników przeciwpożarowych,  rekreacyjnych, osadników wód opadowych, lagun i polderów oraz ekologiczne projekty małej retencji na terenach leśnych.

STRUCTUM - wykona projekt zbiornika małej retencji, pozyska wsparcie finansowe z RPO WM na lata 2014-2020 oraz zrealizuje go w systmie IBUDUJ.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania projektu zbiornika wodnego.

W zakresie finansowania projektów małej retencji, szczególnej uwadze polecamy V Oś Priorytetowa RPO WM: Gospodarka Przyjazna Środowisku.

  • Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków.
  • Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu
  • Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu planowane
  • Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie

Pozyskujemy dotacje dla gminy i jednostek samorządowych na realizację projektów w zakresie małej retencji finansowanych z RPO WM - RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z RPO WL - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł.